dynamický rast

vzhľad a dizajn

kvalita priestorovO nás

           Obchodná spoločnosť Euragency, spol. s r.o. pôsobí na trhu už 11 rokov, s cielom  rozvoja developerskych počiatkov v meste Šamorín. Našim prvotným portfóliom bola polyfunkčná budova (Carlo Centrum), kde sídli terajšia pobočka Tatrabanky. Uvedené začiatky a absencia nebytových priestorov na území mesta  posunuli naše hranice  a preto sme v roku 2005  zahájili výstavbu jedného z najväčších adminitratívno-obchodných komplexov "Samariacentrum" v meste, ktorého kapacity rozširujeme až do dnešného dňa.   V rámci uvedeného komplexu bolo rovnako nevyhnutné ponúknuť občanom nášho mesta aj zjednotenie služieb, k čomu prispelo aj otvorenie pobočky Slovenskej pošty na báze partnerského vzťahu s našou spoločnosťou, a ktorá sa stala aj lídrom na Západnom Slovensku. Vďaka flexibilite a neustálej pripravenosti sa nám podarilo prekonať aj krízové obdobie posledných rokov a tak pokračovať v rozvoji služieb na realitnom a developerskom trhu.  

      Našu podnikateľskú výzvu sme s radosťou obohatili a doplnili o pomoc malým a slabým, a preto sa naša spoločnosť bez váhania pripojila do projektu na pomoc chorým ďeťom cez OZ- Bambino.  
     
    Naše projekty ponúkajú Vašej spoločnosti, či obchodu pohodlný prístup, reprezentatívny priestor a vhodné vybavenie na privítanie Vašich obchodných partnerov.  Pri uskutočnení našich projektov dbáme tak na dizajn, splynutie budovy s okolím ako aj na ekonomickú využiteľnosť, dobrú dostupnosť a primerané parkovacie miesta. 

Mgr.  Alena Durdík
konateľka
                                                 

Neustály rozvoj nášho mesta spôsobil dopyt po ďalších službách, čo bolo dôvo
dom na realizáciu nového projektu a to nadstavby Samaria Centra a rozšírenia hotelových služieb. 
    Uvedený projekt automaticky požadoval aj rozšírenie ďalších parkovacích kapacít, čo sa nám podarilo o nových 19 státi priamo pred kompexom. 

                     
Kontakt


Bratislavská 100/C, D
931 01 Šamorín

+421 907 985 860
OZ - Bambino 


Euragency, spol s r. o. je hlavným sponzorom občianskeho združenia Bambino, ktoré pomáha  v liečbe detí s respiračnými ochoreniami liečených na Klinike detskej pneumologie a ftizeológie v Podunajských Biskupiciach.